Over Nucleuszorg

Voor 2000 was het gebruikelijk dat de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen gedurende de avonden, nachten, weekenden én feestdagen de spoedzorg zelf opvingen. In 2000 veranderde dat. Vanuit het transmuraal bureau van Ziekenhuis De Honte, samen met de huisartsen uit West-Zeeuws-Vlaanderen, inclusief Biervliet, werd de huisartsenpost in Oostburg opgericht: de Coöperatieve Huisartsenpost West Zeeuws-Vlaanderen. U.A. Directuur was Monique de Meijer-Boerjan. 

De huisartsenpost kende nog geen triagisten zoals nu. De post werd bemenst door verpleegkundigen van afdeling 4 uit het St. Antoniusziekenhuis in Oostburg. 

Twee jaar later, in 2002 is op dezelfde manier de huisartsenpost in Terneuzen opgericht voor Midden- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen met het (nog steeds in gebruik zijnde) centrale telefoonnummer 0115 643 000. De coördinator was Lucia Vosters. Zij werd later ook directeur van de huisartsenpost. 

In Hulst, in het voormalig Sint Liduinaziekenhuis werd een spreekuurlocatie voor de huisartsenpost voorzien. Elke doordeweekse avond en in de weekenden werden spreekuren gehouden door een huisarts met ondersteuning van een triagist.

Op 1 januari 2008 is de BV Nucleus Chronische Zorg opgericht. Daarvoor was een organisatiewijziging noodzakelijk. De structuur is gewijzigd van Coöperatie naar BV en de organisatie kreeg de naam Nucleuszorg. Onderliggende BV’s werden opgericht voor Nucleus Huisartsenposten B.V. en Nucleus Huisartsenpost West en voor Nucleus Chronische zorg B.V., de zorggroep.

Eind december 2012 zijn de twee huisartsenposten gefuseerd tot één, Nucleus Huisartsenposten B.V.

Voor het organiseren van de geestelijke gezondheidszorg is per 1 november 2018 Nucleus Huisartsen-GGZ opgericht.

 

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.