Governance

Governance Zorg is de leidraad geweest voor de inrichting van de governance structuur bij Nucleuszorg.

 

Onder Stichting Nucleuszorg valt de holding Nucleuszorg B.V. Hieronder vallen vervolgens vier B.V.'s

 • Nucleus Chronische Zorg B.V.
 • Nucleus Facilitair B.V.
 • Nucleus Huisartsenposten B.V.
 • Nucleus Huisartsen GGZ B.V.

Coöperatie Nucleuszorg U.A. is bestuurder van Stichting Nucleuszorg.

Registratienummers bij de Kamer van Koophandel zijn: 
 

KvK-nr. 22065143

  Coöperatie Nucleuszorg U.A.
KvK-nr. 91987105   Stichting Nucleuszorg
KvK-nr. 64995143   Nucleuszorg B.V.
KvK-nr. 67388213   Nucleus Chronische Zorg B.V.
KvK-nr. 22065147   Nucleus Facilitair B.V.
KvK-nr. 72992026   Nucleus Huisartsen GGZ B.V.
KvK-nr. 22065541   Nucleus Huisartsenposten B.V.

Organisatiestructuur Nucleuszorg

Organogram Nucleuszorg

Stichting, Coöperatie & Bestuur

De coöperatie Nucleuszorg U.A. kent naast stemgerechtigde leden (praktijkhoudende huisartsen), ook leden zonder stemrecht (huisartsen in dienst bij een andere huisarts en waarnemend huisartsen). De bezoldiging van het bestuur wordt bekostigd uit de lidmaatschapsgelden van de coöperatie.

Coöperatie Nucleuszorg is door Stichting Nucleuszorg aangesteld als bestuurder. Het bestuur van Coöperatie Nucleuszorg is hiermee middellijk de bestuurder van Stichting Nucleuszorg.

Leden Coöperatiebestuur Nucleuszorg U.A.

Het Coöperatiebestuur van Nucleuszorg U.A. bestaat uit de volgende leden:

 • Mevr. S. Kreulen, voorzitter
 • Dhr. R. Zijl, secretaris
 • Mevr. M. Peters, penningmeester
 • Mevr. P. Koot

 

Raad van Commissarissen (RvC)

Leden van de Raad van Commissarissen

 • Dhr. S. de Blok, voorzitter
 • Dhr. P.J. Ruissen
 • Dhr. W. Oving

 

Nevenfuncties van dhr. S. de Blok

 • Arts crisisnoodopvang Terneuzen, Hulst en Aardenburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen HAP-West-Brabant
 • Docent MBA Public/Private Nyenrode Business Universiteit
 • Docent Minor VU Studenten geneeskunde Management in Gezondheidszorg
 • Verzekeringsarts UWV Goes
 • Rijbewijsdokter Zeeuws-Vlaanderen

Nevenfunctie van dhr. P.J. Ruissen

 • Lid/vice voorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst
 • DGA van Ruissen Holding BV

Nevenfuncties van dhr. W. Oving (bezoldigd)

 • Lid RvC Woningbouwcorporatie De Leeuw van Putten te Spijkenisse
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Ozeo, stichting voor speciaal onderwijs Zeeland te Middelburg
 • Lid Raad van Toezicht Stichting SWVGO, samenwerkingsverband passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op 2/3 van het maximum WNT-tarief * voor Nucleuszorg B.V. van 2016. Vanaf 2021 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd.

Nucleus Huisartsen B.V. is ingedeeld in WNT- bezoldigingsklasse III.  Nucleus Chronische Zorg B.V. en Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. zijn ingedeeld in WNT-bezoldigingsklasse II.


Rooster van aftreden

Dhr. S. de Blok

 • Datum benoeming 01-04-2023
 • Datum aftreding 01-04-2027
 • Herbenoembaar: 1x
 • Herbenoemd op n.v.t.
 • Einde termijn, niet herbenoembaar: 01-04-2027

 

Dhr. P. Ruissen

 • Datum benoeming 12-04-2016
 • Datum aftreding 12-04-2020
 • Herbenoembaar: 1x
 • Herbenoemd op 12-04-2020
 • Einde termijn, niet herbenoembaar: 12-04-2024

 

Dhr. W. Oving

 • Datum benoeming 01-01-2018
 • Datum aftreding 01-01-2022
 • Herbenoembaar: 1x
 • Herbenoemd op 17-05-2021
 • Einde termijn, niet herbenoembaar: 01-01-2026

 

Directeur-bestuurder

Anouchka van Miltenburg, aangesteld op 1 november 2019

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Prezzent te Zaltbommel (bezoldigd)
 • Voorzitter VVD regio Zeeland
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Commissie Multidisciplinaire zorg Ineen (onbezoldigd)
 • Dagvoorzitter (bezoldigd)

Bezoldiging conform de WNT *

*

Nucleus Huisartsen B.V. is ingedeeld in WNT- bezoldigingsklasse III. Nucleus Chronische Zorg B.V. en Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. zijn ingedeeld in WNT-bezoldigingsklasse II.

 

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.