Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe, en in Zeeuws-Vlaanderen meer dan in de rest van Nederland.

”Kwetsbare oudere” is geen diagnose. Een oudere is kwetsbaar wanneer hij op verschillende terreinen regie verliest. De afzonderlijke knelpunten zijn niet het probleem, het is de optelsom van verschillende onderdelen en de veelheid aan zorgverleners die bij de patiënt betrokken is wat de zorg van kwetsbare ouderen complex maakt.

Doel

De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen met meer of minder hulp, maar wel met de regie. Voor een groot deel van de ouderen lukt dit ook tot steeds hogere leeftijd. Voor een bepaalde groep ouderen is dit zonder hulp niet of heel moeilijk te organiseren.

De huisartsenpraktijk wil deze laatste groep in beeld krijgen om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kwaliteit van hun leven en dit waar mogelijk nog verbeteren.

In veel Zeeuws-Vlaamse huisartsenpraktijken zijn praktijkmedewerkers geschoold om kwetsbare en/of zorgbehoevende ouderen in beeld te krijgen en een passende behandeling af te kunnen stemmen. Zij zijn wat betreft de ouderenzorg het eerste aanspreekpunt.

Werkwijze

Er wordt vanuit het computersysteem een selectie gemaakt van potentiële kandidaten. Deze groep wordt door de huisartsenpraktijk benaderd. Denk je dat je ook tot deze doelgroep behoort, dan kan je contact opnemen met je huisarts.

De geselecteerde patiënten krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. De uitkomst van de vragenlijst bepaalt het vervolg. De groep waarvoor op het moment geen dringende zaken zijn ontvangt jaarlijks een herhaling om te peilen of er veranderingen zijn geweest die wel opvolging vragen.

De uitkomst van de vragenlijst kan ook betekenen dat je benadert wordt voor een uitgebreider gesprek waarin een nog beter beeld wordt verkregen van je leefsituatie. Het wordt als zinvol ervaren wanneer een partner of andere mantelzorger aan dit gesprek deelneemt, uiteraard met jouw toestemming.

 

Individueel behandelplan

Naar aanleiding van het gesprek wordt zoveel mogelijk met jou samen een individueel behandelplan opgesteld. In dit plan wordt vastgelegd wie welke acties gaat ondernemen.

Dit plan wordt periodiek geëvalueerd, zowel met jou, de patiënt, als met de relevante zorgverleners.

Online informatie Ouderenzorg

Iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, moet mee kunnen blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Zorgbelang zet zich in om zorg in de toekomst goed, toegankelijk én betaalbaar te houden. 

.

Meer online informatie 

Websites met algemene informatie over voeding, medicijnen, gezond leven, enz...

We hebben deze bij elkaar verzameld en je vindt er informatie die nuttig kan zijn wanneer je ervaart dat door je door je leeftijd kwetsbaarder wordt of andere gezondheidsproblemen ervaart. Klik op onderstaande knop.

Lees meer

 

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.