Zorgaanbieders

Nucleuszorg werkt samen met verschillende zorgaanbieders en organisaties.

Samenwerking leidt tot een verbetering van de zorg en daarmee de gezondheid van de mens. Alle betrokken zorgverleners hebben met elkaar afgesproken volgens welke richtlijnen en zorgstandaarden er wordt gewerkt, wie welke hulp biedt, hoe naar elkaar wordt verwezen en hoe de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Kaderarts

De kaderarts binnen Nucleuszorg heeft een zijn/haar eigen specialisme, aansluitend op de zorgprogramma’s.

Peter Ballière
Kaderarts GGZ

Jeroen Bosman
Kaderarts Palliatieve zorg

Petra de Keijzer
Kaderarts Diabetes Mellitus

Wim Oomen
Kaderarts COPD

Patricia Seij
Kaderarts Ouderenzorg

Saskia Sitzinger
Kaderarts Bewegingsapparaat

 

Huisarts

De huisarts is het aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld het voorkomen of verminderen van klachten, voor zorg, ondersteuning en begeleiding bij een chronische aandoening en voor kleine ingrepen. De huisarts bepaalt welke zorg je nodig hebt en kan je zo nodig doorverwijzen naar een specialist.

Praktijkmanagement

De praktijkmanager vanuit Nucleuszorg heeft als taak de organisatie van de bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijk continu te optimaliseren en te waarborgen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorgverlening.

De functie praktijkmanager betreft niet-zorginhoudelijke ondersteuning aan de huisartsenpraktijk. Tevens is het doel om huisartsen (praktijken) te stimuleren om nog meer (multidisciplinair) samen te werken.

Wil je als aangesloten huisarts graag meer informatie over de mogelijkheden van praktijkmanagement vanuit Nucleuszorg? Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Contact opnemen

Physisian Assistent (PA)

De PA verricht enkel medische taken, geen verpleegkundige. Het gaat daarbij om specifieke taken in een deelgebied, bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast vallen onder de taken van een PA bijvoorbeeld: anamnese en lichamelijke onderzoek uitvoeren, diagnose stellen, een behandelplan opstellen en uitvoeren, voorlichting geven.

Praktijkondersteuners

Bij een chronische aandoening of psychische klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH-er of gespecialiseerd verpleegkundige binnen de praktijk. Dat is fijn, want een POH-er of gespecialiseerd verpleegkundige kan u sneller helpen en heeft meer tijd voor u. De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicatie.

Welke praktijkondersteuners zijn actief binnen de huisartsenpraktijk?

  • Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S): Deze biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en chronisch zieken. Bijvoorbeeld bij astma, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten.
     
  • Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O): De POH-O is er specifiek voor de ouderen. Zij brengen de problemen in kaart om de zorg rondom ouderen beter te coördineren als dit nodig is.
     
  • Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ): Deze ondersteunt de huisarts in de zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er speelt en samen met u worden de mogelijke vervelogstappen besproken.
     
  • Gespecialiseerd verpleegkundigen: In complexe situaties kan de huisarts of POH-S een gespecialiseerde verpleegkundige inzetten. Zij hebben specifieke kennis op het gebied van één chronische aandoening.

Goed om te weten is dat de zorg door een praktijkondersteuner vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Spreekuurondersteuner (SOH)

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een doktersassistent die een extra opleiding hiertoe heeft gedaan. Een SOH kan naast het werk als doktersassistent ook een aantal klachten volledig zelf afhandelen tijdens een spreekuur. Dit gebeurt vooral bij (semi) spoed klachten.

Cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan' gaat u hiermee akkoord en zal de website optimaal functioneren. Of maak zelf een keuze via 'Instellingen beheren'.
Cookie-instellingen
Functionele cookies
Analytische cookies
Marketing
Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.