Zorgaanbieders

Nucleuszorg werkt samen met verschillende zorgaanbieders en organisaties.

Samenwerking leidt tot een verbetering van de zorg en daarmee de gezondheid van de mens. Alle betrokken zorgverleners hebben met elkaar afgesproken volgens welke richtlijnen en zorgstandaarden er wordt gewerkt, wie welke hulp biedt, hoe naar elkaar wordt verwezen en hoe de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. De huisartsen van Nucleuszorg geven leiding aan dit proces en zijn voor de patiënt de centrale zorgverlener.

Huisarts

De huisarts is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. In het geven van advies met betrekking tot de behandeling houdt de huisarts rekening met uw situatie, eventuele andere aandoeningen, een steunsysteem.

Praktijkondersteuners

U kunt voor steeds meer zorg bij de huisartsenpraktijk terecht. Heeft u bijvoorbeeld een chronische aandoening of psychische klachten, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH-er of gespecialiseerd verpleegkundige binnen de praktijk. Dat is fijn, want een POH-er of gespecialiseerd verpleegkundige kan u sneller helpen en heeft meer tijd voor u. De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicatie.  

Welke praktijkondersteuners zijn actief binnen de huisartsenprakijk?

 • Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S): Deze biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en chronisch zieken. Bijvoorbeeld bij astma, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten.
  Het grote voordeel voor ouderen met meerdere aandoening is dat er één vast aanspreekpunt is. Specifiek voor ouderen hebben sommige huisartsenprakijken ook een praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O). 
   
 • Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ): Deze ondersteunt de huisarts in de zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er speelt en samen met u worden de mogelijke vervelogstappen besproken. 
   
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen: In complexe situaties kan de huisarts of POH-S een gespecialiseerde verpleegkundige inzetten. Zij hebben specifieke kennis op het gebied van één chronische aandoening.

Wat doet een praktijkondersteuner binnen de huisartsenpraktijk?

 • Intake waarbij uw klachten en medische verleden besproken worden
 • Spreekuur, lichamelijk onderzoek en medische handelingen
 • Advies over gezond leven, zo nodig maakt u samen een plan van aanpak
 • Begeleiding bij het innemen van medicijnen en omgaan met uw ziekte
 • Ouderenzorg
 • Overleggen met de huisarts en andere zorgverleners
 • Doorverwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners

Vergoeding

Goed om te weten is dat de zorg door een praktijkondersteuner vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage. 

Cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan' gaat u hiermee akkoord en zal de website optimaal functioneren. Of maak zelf een keuze via 'Instellingen beheren'.
Cookie-instellingen
Functionele cookies
Analytische cookies
Marketing
Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.