Vergaderingen

De vergaderfrequentie van de cliëntenraad is als volgt: 

  • 4x per jaar onderling overleg
  • 4x per jaar formeel overleg met directeur bestuurder Nucleuszorg
  • 1x per jaar formeel overleg met Raad van Commissarissen

De eerste overlegvergadering met de directeur bestuurder heeft plaatsgevonden op 21 februari 2022. De cliëntenraad heeft ter plaatse de medezeggenschapsregeling ondertekend.

Verantwoording

Medezeggenschapsregeling

 

Overlegvergaderingen cliëntenraad

Samenvatting van overlegvergaderingen van de cliëntenraad met de directeur bestuurder, per jaar gegroepeerd:

Jaarverslag

Het jaarverslag van de cliëntenraad is niet alleen een overzicht achteraf, maar geeft ook de stand van zaken weer.  

 

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.