Nucleuszorg en haar missie

Wat willen we bereiken?

Nucleuszorg wil voorzien in de best mogelijke zorg voor patiënten in Zeeuws-Vlaanderen met een acceptabele werkdruk voor huisartsen en medewerkers. Huisartsenpraktijken ontzorgen op het terrein van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie. Optimale belangenbehartiging voor de leden van de coöperatie en het onderhouden van een goede relatie tussen huisartsen onderling en met de stakeholders (belanghebbenden) ten behoeve van de eerstelijnszorg (zorg waarvoor geen verwijzing nodig is) in Zeeuws-Vlaanderen. Deskundigheid bevorderen door het aanbieden en organiseren van scholingen voor triagisten, huisartsen en zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk. 

Spoedzorg via Nucleus Huisartsenposten buiten kantooruren.

Huisartsenzorg tijdens kantooruren.

Ondersteunen van huisartsenpraktijken.

Organiseren en aanbieden van scholingen.

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.