Zorgprogramma's

Nucleuszorg heeft een zorggroep die zich richt op zorg aan mensen met een chronische aandoening. Daarnaast richten wij ons op planbare zorg: zorg met een voorspelbaar verloop. Een zorggroep is een groep hulpverleners die samen afspraken maken over de te leveren zorg. De afspraken leggen we vast in zorgprogramma’s.

Betere zorg door gezamenlijke afspraken

Samenwerking leidt tot een verbetering van de zorg en daarmee de gezondheid van de mens. Alle betrokken zorgverleners hebben met elkaar afgesproken volgens welke richtlijnen en zorgstandaarden er wordt gewerkt, wie welke hulp biedt, hoe naar elkaar wordt verwezen en hoe de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. De huisartsen van Nucleuszorg geven leiding aan dit proces en zijn voor de patiënt de centrale zorgverlener.

Zorgprogramma’s dragen bij aan publieke belangen:

  • Kwalitatief goede zorg (effectief)
  • Samenhangende zorg (efficiënt)
  • Bereikbare zorg
  • Betaalbare zorg

De zorggroep maakt met de verzekeraar afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit daarvan en tegen welk tarief de zorg geleverd wordt.

De zorggroep maakt vervolgens afspraken met verschillende hulpverleners wie welke zorg verleent: ieder met een verantwoordelijkheid op het eigen deelgebied. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten die bij hem in behandeling zijn.

De verschillende zorgprogramma’s worden per stuk kort beschreven. Eén ding hebben alle zorgprogramma’s gemeen: het draait om jou! Wij willen geen zorg leveren omdat het kan, maar omdat jij het wilt. ‘Vraaggestuurde zorg’ noemen we dit. Een andere overeenkomst tussen de verschillende zorgprogramma’s is ‘zelfmanagement’. Dit houdt ook in dat je in je behandeling een actieve rol hebt. Samen met je hulpverlener(s) kan je afspraken maken wat dat voor jou betekent. Deze afspraken leggen we vast in een Individueel Zorgplan.

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.