Concentratie HAP Terneuzen

Waarom is er besloten om de huisartsenspoedpost Oostburg te sluiten?

Het aantal patiënten dat door de huisarts in Oostburg wordt gezien, is zeer gering. Bovendien is er in Zeeuws-Vlaanderen een tekort aan huisartsen. Daarom is het belangrijk dat niet-acute én reguliere huisartsenzorg overdag plaatsvindt.

Minder inzet in de avonden, nachten en weekenden betekent dat er meer fitte huisartsen overdag beschikbaar zijn. Minder beschikbare huisartsen overdag betekent dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de spoedzorg, zowel bij de HAP (Huisartsenspoedpost) áls bij de SEH (Spoedeisende hulp).

Ook in andere regio's in Nederland en Zeeland gaan acute zorgverleners steeds meer samenwerken. De regio Zeeuws-Vlaanderen kent echter nog steeds de unieke situatie dat een patiënt de keuze heeft uit twee locaties voor spoedzorgvraag: De huisartsenspoedposten in Oostburg en Terneuzen én de spoedeisende hulp van ZorgSaam in Terneuzen. 

Wat verandert er niet?

De HAP (huisartsenspoedpost) blijft voor iedereen op dezelfde tijden telefonisch beschikbaar in de avond, nacht en het weekend. Alleen als het echt nodig is, dan wordt de patiënt voor een consult gezien in Terneuzen. De aanrijtijd blijft binnen de wettelijke norm. Dit geldt ook voor de huisbezoeken die door de huisarts kunnen worden afgelegd. 

In het aanbod van de ambulancediensten en 112 verandert er niets.

Waar moet ik als patiënt naar toe?

Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur blijft je eigen huisarts beschikbaar. Buiten deze uren in de avond, nacht en weekend worden de zorgvragen beantwoord door een triagist in het callcenter van de huisartsenspoedpost in Terneuzen. Bel voor spoedzorg 0115 643 000.

Als elke seconde telt (levensbedreigende situaties) bel 112

Op Thuisarts.nl vind je antwoord op veelgestelde gezondheidsvragen.

Thuisarts

Je kunt ook op het antwoord vinden via de zelftriage Moet ik naar de dokter. 

Moet ik naar de dokter?

Waarom moet de patiënt naar de huisartsenspoedpost in Terneuzen? 

De beschikbare capaciteit van huisartsen en triagisten moet efficiënt en zorgvuldig worden ingezet. Het aantal inwoners in Zeeuws-Vlaanderen (105.000) is amper voldoende om een huisartsenspoedpost te rechtvaardigen. Daarom wordt steeds vaker de samenwerking met het ziekenhuis, de GGZ, VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en de ambulancediensten gezocht. ZorgSaam in Terneuzen beschikt ook over een SEH, waardoor de zorgvraag zorgvuldiger beantwoord kan worden.

Gaat de huisartsenspoedpost in Oostburg helemaal dicht?

Ja. Voor meer uitleg, zie de antwoorden op de andere vragen.

Heeft dit besluit gevolgen voor de kwaliteit van zorg?

Het sluiten van de huisartsenspoedpost in Oostburg heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Sterker nog, deze kan beter worden gewaarborgd. Door het aanbod op één plek – Terneuzen – samen te brengen, neemt de kennis en expertise toe en nemen de wachttijden af.

Waarom sluit de huisartsen spoedpost in Oostburg en niet locatie Terneuzen?

Op de huisartsenspoedpost in Terneuzen is het callcenter gevestigd waar alle telefoontjes vanuit de gehele regio worden beantwoord. Bovendien is de locatie in Terneuzen centraal gelegen in de regio, zodat alle inwoners van de regio gebruik kunnen maken van de huisartsenspoedzorg. En zoals eerder aangegeven zorgt de aanwezigheid en samenwerking van de SEH (spoedeisende hulp) van ZorgSaam voor kwalitatief goede spoedzorg.

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.