15 mei 2024

Nucleuszorg & Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen werken samen aan grotere zelfredzaamheid

Mensen zelfredzamer maken, beter leren lezen en schrijven, en digitale vaardigheden aanleren. Dat is de missie van Yvette Baljeu en Anne-Marie de Blok van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Om hun doel te bereiken, werken ze sinds kort nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners.

Zo was er vorig jaar november een bijeenkomst waar zorgprofessionals onder andere uitleg kregen over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Ook kwamen de cursussen van Stichting DigiSterker aan bod. Zij bieden bijvoorbeeld de cursus DigiVitaler aan. Daar leren de deelnemers omgaan met medische portalen van bijvoorbeeld het ziekenhuis en de huisarts, en krijgen ze uitleg over apotheek.nl en thuisarts.nl. Yvette vertelt waarom dat zo belangrijk is: “De samenleving wordt steeds digitaler. Om online dingen te kunnen regelen, moet je goed kunnen lezen en schrijven. Alleen al in Zeeuws-Vlaanderen is 13% van de inwoners laaggeletterd. Voor heel Zeeland gaat het om 50.000 mensen. Daar moeten we dus iets aan doen.”

Anne-Marie hoopt daarom dat de huisartsen patiënten naar hen doorverwijzen. “Wij hebben een breed aanbod om hen te helpen. Zo hebben we een Taalcafé, waar heel laagdrempelig wordt gepraat over allerlei onderwerpen. Ook is er sinds kort een Leescafé in Hulst, waar in een groep gelezen wordt uit eenvoudig geschreven boeken. Verder zijn er Taalmaatjes: vrijwilligers die één-op-één helpen met lezen, schrijven en spreken. Terwijl bij de Voorleesexpress een vrijwilliger bij de mensen thuis komt voorlezen. Belangrijk, want we zien steeds meer kinderen uit taalarme gezinnen, die met een taalachterstand op de basisschool beginnen.”

Ook als het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden, is de bibliotheek dé plek waar je moet zijn. Yvette somt op: “We hebben de beginnerscursus Klik en Tik, waar je het internet leert verkennen en waar online veiligheid aan bod komt. Bij de cursus DigiSterker geven we uitleg over de ‘digitale overheid’ en hoe DigiD werkt. Bij DigiVitaler staat ‘digitale zorg dichterbij’ centraal. Door mensen digitaal vaardiger te maken, houden ze meer regie over hun eigen leven.”

Yvette en Anne-Marie hopen dat het aanbod van de bibliotheek goed op ieders netvlies staat in de zorg. “Zij hebben zicht op de doelgroep die wij kunnen helpen.” Mochten huisartsenpraktijken of andere zorgverleners daar behoefte aan hebben, dan kunnen we altijd langskomen om meer over ons aanbod te vertellen. We kunnen zelfs lokaal een cursus aanbieden. Bij de bibliotheek kun je een leven lang ontwikkelen. Belangrijk, want mensen met een taalachterstand belanden soms in een sociaal isolement en zijn eenzaam. Zelfredzamer zijn, maakt mensen gelukkiger. Dat kunnen we niet alleen bereiken; daar hebben we ieders hulp bij nodig!”

Voor meer informatie over het complete aanbod van de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen klik op onderstaande knop.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan' gaat u hiermee akkoord en zal de website optimaal functioneren. Of maak zelf een keuze via 'Instellingen beheren'.
Cookie-instellingen
Functionele cookies
Analytische cookies
Marketing
Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.