25 juni 2024

Huisartsenspoedpost geconcentreerd in Terneuzen

Op één locatie kunnen we de kwaliteit van de zorg blijven garanderen”

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. En kwalitatief goede zorg in Zeeuws-Vlaanderen behouden. Om dat ook in de toekomst te kunnen garanderen, gaat er iets veranderen. Directeur/bestuurder Karin Smit van Nucleuszorg en extern adviseur Jan Verbaal leggen uit welke beslissing er is genomen, waarom die noodzakelijk is en wat dat in de praktijk voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen betekent.

Besloten is om vanaf 1 oktober 2024 de huisartsenspoedpost (HAP) te concentreren in Terneuzen. Als gevolg daarvan sluit vanaf dezelfde datum de post in Oostburg. Karin Smit licht toe: “Het is helaas noodzakelijk om deze keus te maken. We snappen dat het voor veel inwoners – vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen – geen leuke boodschap is. Maar willen we kwalitatief goede zorg blijven garanderen, nu en in de toekomst, dan kunnen we niet anders. Uiteraard is hierover zorgvuldig overleg geweest met alle Zeeuws-Vlaamse huisartsen, maar ook met bijvoorbeeld de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, de zorgverzekeraars, inspectie en diverse overheidsinstanties.”

Huisartsentekort

Jan Verbaal vult aan: “We hebben te maken met een tekort aan huisartsen. Dat is hier nijpender dan elders in het land. Dus moeten we kritisch kijken hoe we de zorg hier inrichten. Niet alleen om onze patiënten kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen, maar ook om deze regio aantrekkelijk te maken voor toekomstige huisartsen. Bij de avond-, nacht- en weekenddiensten in Oostburg zien de huisartsen maar weinig patiënten. Maar door die diensten zijn ze overdag minder inzetbaar. Door de spoedzorg te concentreren in Terneuzen, kunnen de huisartsen overdag hun werk beter doen.”

De keuze om de huisartsenspoedzorg te concentreren in Terneuzen is ook een logische keuze als je naar de cijfers kijkt. Gemiddeld is er in Nederland voor 170.000 inwoners één HAP. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er voor 105.000 bewoners twee huisartsenposten. Bovendien vindt driekwart van de consulten al plaats in Terneuzen. Jan legt uit: “Dat komt omdat er een Spoedeisende Hulppost (SEH) is in ZorgSaam in Terneuzen. Daar zijn de meest complexe patiënten, die vaak worden verwezen naar de SEH, dan direct op de goede plek. Met alleen een HAP in Terneuzen blijven we bovendien binnen de normen voor de aanrijdtijden van de ambulance en de afstand voor de inwoners: meer dan 90% moet binnen een half uur bij de HAP kunnen zijn. Ook weten we zeker dat we altijd binnen 30 seconden de telefoon kunnen beantwoorden."

Kiezen voor Terneuzen

Over de toekomst van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen wil Jan aanvullend nog wat vertellen. “In aanloop naar de sluiting van de HAP in Oostburg, zijn we ook aan het nadenken over andere vormen van zorg. We zijn immers een dunbevolkte en vergrijzende regio. We onderzoeken nu of we vaker een continuïteitsverpleegkundige in kunnen zetten. Dat is een verpleegkundige van de thuiszorg die dan bij een patiënt thuis de situatie gaat opnemen. In nauw overleg met de huisarts, die op afstand kan meekijken, kan dan de juiste zorg worden verleend. Een andere mogelijkheid is een Rapid HAG. Dat is een soort ambulance met een verpleegkundig specialist achter het stuur. Ook die kan zorg verlenen en zo ontlasten we de huisartsen.”

In gesprek met bewoners en politiek

Karin Smit en Jan Verbaal kunnen zich voorstellen dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vol vragen zitten over de voorgenomen sluiting van de HAP in Oostburg, zeker gezien de beloften die in het verleden zijn gedaan. “Daarom gaan we met hen in gesprek. De eerste bijeenkomst is gepland op 8 juli aanstaande in de Grote zaal van het Ledeltheater in Oostburg. Hierbij is ook de politiek bij betrokken. Veel van de zorgen hangen immers nauw samen met andere onderwerpen, zoals de beperkte vervoersmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen of de samenwerking met de zorg vanuit België. We willen nogmaals benadrukken dat de maatregelen die we nu nemen, noodzakelijk zijn voor toekomstbestendige huisartsenspoedzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor wordt het werk voor de huisartsen weer aantrekkelijker en daar profiteren uiteindelijk alle inwoners van!”

In de week van 24 juni worden alle inwoners van de regio Zeeuws-Vlaanderen geïnformeerd via het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. de week daarop ontvangen de inwonders van West-Zeeuws-Vlaanderen een informatiebrief in de brievenbus. 

Informatiebrief 

 

Meer weten?

De veelgestelde vragen met de antwoorden lees je door te klikken op onderstaande knop. 

Veelgestelde vragen 

 

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.